Breadcrumbs

Home Warto wiedzieć PROWADZENIE EWIDENCJI SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBY NIE POSIADAJĄCE KASY FISKALNEJ, NIE BĘDĄCE PŁATNIKAMI VAT

PROWADZENIE EWIDENCJI SPRZEDAŻY PRZEZ OSOBY NIE POSIADAJĄCE KASY FISKALNEJ, NIE BĘDĄCE PŁATNIKAMI VAT PDF Drukuj

Osoby zwolnione z podatku VAT, szczególnie prowadzące działalność sezonowo, powinny zwrócić uwagę na to, że ewidencję sprzedaży należy prowadzić cały rok, bez względu na okresy zawieszenia działalności gospodarczej. Jest to szczególnie ważne dla osób pobierających zaliczki w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. Otrzymaną zaliczkę (wpłaconą na konto lub gotówką) należy wpisywać do ewidencji sprzedaży w miesiącu jej otrzymania, bez względu na to, czy działalność jest zawieszona, czy odwieszona. Pozostała część dopłaty należy wpisać do ewidencji w dacie jej otrzymania.

Przykład dla osób wynajmujących pokoje   

Dnia 02.01.20XX roku otrzymano przelewem na konto bankowe dwie zaliczki:

1)      od p. Kowalskiego – 200 zł, pozostaje do dopłaty 850 zł, rezerwacja 01.07.20XX – 07.07.20XX

2)      od p. Iksińskiego – 300 zł, pozostaje do dopłaty 900 zł, rezerwacja 03.07.20XX-10.07.20XX

ujęcie zaliczek w ewidencji sprzedaży:

miesiąc: styczeń 20XX

l.p.

data uzyskania przychodu

przychód nieudoku-mentowany

faktury

razem

UWAGI

przychód narastająco

1.

02.01.20XX

500,00

 

500,00

500,00

 

 

 

 

 

 

Suma folio

500,00

 

500,00

 

Z przeniesienia

 

 

 

 

Razem

500,00

 

500,00

 

 

Po odwieszeniu działalności zakwaterowano gości:

- dnia 01.07.20XX roku p. Kowalskiego - przyjęto dopłatę 850 zł,

- dnia 03.07.20XX p. Iksińskiego - przyjęto dopłatę 900 zł,

- dnia 10.07.2012 p. Igreka – nie wpłacał wcześniej zaliczki – wpłacił w całości 1 000 zł,

- dnia 15.07.20XX p. Koch  – nie wpłacał wcześniej zaliczki – wpłacił 1 200 zł, poprosił o wystawienie faktury

ujęcie w ewidencji sprzedaży:

miesiąc: lipiec 20XX

l.p.

data uzyskania przychodu

przychód nieudoku-mentowany

faktury

razem

UWAGI

przychód narastająco

1.

01.07.20XX

850,00

 

850,00

1 350,00

2.

03.07.20XX

900,00

 

900,00

2 250,00

3.

10.07.20XX

1 000,00

 

1 000,00

3 250,00

4.

15.07.20XX

 

1 200,00

1 200,00

4 450,00

Suma folio

2 750,00

1 200,00

3 950,00

 

Z przeniesienia

500,00

 

500,00

 

Razem

3 250,00

1 200,00

4 450,00

 

 

Podobna zasada ewidencji zaliczek (terminu ewidencji) dotyczy osób, które posiadają, bądź będą posiadać kasy fiskalne. Otrzymanie zaliczki wymaga zaewidencjonowania przychodu w dacie jej otrzymania (nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym otrzymano zaliczkę) – bez względu, czy w tym czasie działalność jest zawieszona, czy nie.

W celu prawidłowego rozliczania zaliczek dysponujemy w biurze bardzo praktycznymi drukami (sprawdzonymi przez naszych klientów), które prawidłowo i na bieżąco wypełniane ułatwiają rozliczenia zaliczek i dopłat – udostępniamy je klientom naszego biura bezpłatnie. 

 

                                                                                                                                          Dorota Gończ

 


   
 
 
 
 

Ankieta

Czy jesteś zadowolony ze swojego obecnego biura?
 

Noclegi

 
 
 
Inspiracja ;-))